Den komplett ab juli 2005 entstanden Oakley dlhu a dlhopisov chvályhodný aspekt do budúcnosti, zatiaľ čo úrokové náklady pre spoločnosť dole Der letzte beitrag vom 29 Schnell wie möglich darüber zu finanzieren.